Futbolun "Ötekisi" Kadınlar, Fotoğrafın "Ötekisi" Fotoromanı Yazıyor
Pınar Öztürk, Canan Koca

Öz

Bu çalışma, cinsiyetlendirilmiş bir alan olan futboldaki kadınların deneyimlerini açığa çıkarmanın bir yolu olarak fotoroman yöntemini ele almaktadır. Yazıda, tarihsel olarak  futbolun periferinde yer alan kadın futbolcuların katılımları ile şekillenen fotoroman geliştirme sürecine odaklanılmaktadır. Fotoroman gömülü anlamları ve duyguları görsel ve metinsel yolla açığa çıkartabilecek performatif olanaklara sahip uygun bir araştırma aracıdır. Kadınların kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdıkları hikayeler araştırma için zengin bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Fotoroman geliştirme sürecini ele alan bu çalışma, yöntemsel sürecin bilginin üretildiği düşünümsel bir süreç olması nedeniyle, aynı zamanda araştırmacının deneyimlerinin anlatısıdır. 

 

Anahtar Sözcükler

futbol; kadın futbolcu; toplumsal cinsiyet; deneyim; fotoroman

Kaynakça

Baetens, J. (2013). The photo-novel: stereotype as surprise. History of Photography, 37(2), 137-152. doi: 10.1080/03087298.2012.703407

Balomenou, N. & Garrod, B. (2015). A review of participant- generated image methods in the social sciences. Journal of Mixed Methods Research, 1–17. doi: 10.1177/1558689815581561

Berger, J. & Mohr, J. (2007). Anlatmanın başka bir biçimi. İstanbul: Agora.

Bora, T. (2006). Kârhanede romantizm futbol yazıları. İstanbul: İletişim.

Cabassa, L.J., Contreras, S., Aragón, R., Molina, G.B., & Baron, M. (2011). Focus group evaluation of “Secret Feelings”: a depression fotonovela for Latinos with limited english proficiency. Health Promotion Practice, 12(6), 840–847. doi:10.1177/1524839911399430

Cabrera, D. M., Morisky, D.E. ve Chin, S. (2002). Development of a tuberculosis education booklet for Latino immigrant patients. Patient Education and Councelling, 46, 117-124.

Caudwell, J. (2003). Sporting gender: Women’s footballing bodies as sites/sights for the (re) articulation of sex, gender, and desire. Sociology of Sport Journal, 20, 371-386.

Caudwell, J. (2011). Gender, feminism and football studies. Soccer & Society, 12(3), 330- 344. doi: 10.1080/14660970.2011.568099

Chellet, M.A. E. (1998). Fotonovela: Diagnosis comatose. Camerawork: A Journal of Photographic Arts. 25: 2.

Coakley, J. (2007). Sports in society: Issues and controversies. Boston: McGraw Hill.

Cox, B & Thompson, S. (2000). Multiple bodies–sportswomen, soccer and sexuality. International Review for the Sociology of Sport, 35(1), 5-20.

Dunning, E. (1999). Sport Matters. Londra: Routledge.

Eliasson, I. (2011). Gendered socialization among girls and boys in children’s football teams in Sweden. Soccer & Society, 12(6), 820-833. doi: 10.1080/14660970.2011.609682

Emme, M. J., Kirova, A., Kamau, O. & Kosanovich, S. (2006). Ensemble research: A means for immigrant children to explore peer relationships through fotonovela. The Alberta Journal of Educational Research, 52(3), 160-181.

Engh, M. (2011) Tackling femininity: The heterosexual paradigm and women's soccer in South Africa. The International Journal of the History of Sport, 28(1), 137-152.

FIFA (2015). Women’s football. Erişim: http://resources.fifa.com/mm/document/football development/women/02/43/90/64/wfguidelineinhaltenweb_neutral.pdf

Game, A. (1998). Toplumsalın sökümü. Ankara: Dost.

Giulianotti, R. (1999). Football: A sociology of the global game. Cambridge: Polity.

Güven, E. (17 Şubat 2001). Futbolun dişi köleleri. Milliyet Gazetesi. Erişim: 05 Şubat 2015 http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1997/01/15

Hargreaves, J. (1994). Sporting females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports. Londra: Routledge.

Harris, J. (2005). The image problem in women's football. Journal of Sport and Social Issues, 29, 184-198.

Hernandez, M. Y. & Organista, K.C. (2013). Entertainment–education? A Fotonovela? A new strategy to improve depression literacy and help-seeking behaviors in at-risk immigrant Latinas. American Journal of Community Psychology, 52, 224–235.

Hinojasa, M. S., Hinojosa, R., Nelson DA., Delgado A., Witzack B., Gonzalez M., Farias R., Ahmed S. & Meurer, L. (2010). Salud de la mujer: Using fotonovelas to increase health literacy among Latinas. Research, Education and Action, 4(1), 25-30.

Hong, F. & Mangan, J. A. (2004). Soccer, women, sexual liberation. London: Frank Cass.

Kirova, A., & Emme, M. (2006). Using photography as a means of phenomenological seeing: “Doing phenomenology” with immigrant children. Indo-Pacific Journal of Phenomenology Special Edition: Methodology, 6(1), 1-12.

Kirova, A. & Emme, M. (2008). Fotonovela as a research tool in ımage-based participatory research with immigrant children. International Journal of Qualitative Methods, 7(2), 35-57.

Magee, J., Caudwell, J., Liston, K. & Scraton, S. (eds) (2007). Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experiences. Oxford: Meyer and Meyer.

Messner, M. (1992). Power at play: Sport & the problem of masculinity. Boston, MA: Beacon.

Messner, M. A. (1996). Studying up on sex. Sociology of Sport Journal, 13, 221-237.

Orta, L. (2011). Türkiye'de kadın futbolunun tarihçesi. Erişim: 17 Haziran 2014, http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/265-lale- orta/3263-kadn-futbolu-ale-orta.html

Orta, L. (2014). Women and football in Turkey. International Journal of Humanities and Social Science, 4-7(1), 85-93.

Özgentürk, N. (13 Haziran 1999). Ne furyaydı ama... Erişim: 21 Temmuz 2015, http://arsiv.sabah.com.tr/1999/06/13/y46.html

Pfister, G. (2015). Assessing the sociology of sport: On women and football. International Review for the Sociology of Sport, 50(4-5) 563–569. doi: 10.1177/1012690214566646

Ramazanoğlu, C. & Holland, J. (2002). Feminist methodology. Londra: Sage.

Reinharz, S. (1992). Feminist methods in social research. Oxford: Oxford University.

Stacey, J. (1991). Can there be a feminist ethnography? S. B. Gluck ve D. Patai (Ed.), Women’s words: The feminist practice of oral history içinde (s. 111–120). New York: Routledge.

UEFA (2015). Women’s football in Europe. Erişim: http://www.uefa.com/women/womens-football-development/

Valle, R., Yamada, A.M., & Matiella, A.C. (2006). Fotonovels: a health literacy tool for educating Latino older adults about dementia. Clinical Gerontologist, 30, 71–88.

Williams, J. (2003). A game for rough girls? A history of women’s football in Britain. Londra: Routledge.

Woolf, V. (1938). Three guineas. Erişim: http://www.blackwellpublishing.com/ content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/9780631177241/woolf.pdf

Yüksel, İ. Ş. (2013). İletişim etnografisinde katılımcı fotoğraf: kendine bakan saha. Hakan Ergül (Der.), Sahanın sesleri. İletişim araştırmalarında etnografik yöntem içinde (s.141-157). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Çevrimiçi Gazete Haberleri

Türkiye’de ilk kadınlararası futbol maçı yapıldı (25 Mayıs 1954). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1954/05/25

İstanbul-İzmir kadınlararası futbol karşılaşmasına hazırlık (23 Haziran 1954). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1954/06/23

Kadın futbolcular meşin top peşinde (21 Haziran 1955). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1955/06/21

Kınalıadalı kızlar: erkeklerle maç yapmaktan artık bıktık (07 Ağustos 1971). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1971/08/07

Gol kıralı oluyor da neden gol kraliçesi olmuyor? (06 Aralık 1972). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1972/12/06

Dişi kramponların mücadelesinde Dostlukspor, Atılımspor’u yendi: 3-1 (28 Kasım 1984). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Dostluk/

Futbolda yüksek ökçeler” (13 Mart 1994). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/bMvCWG8wG6ambyCZ5KiIkQ_x 3D__x3D_

Altay da çekildi (15 Ocak 1997). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1997/01/15

Dinarsu ligden çekildiğini açıkladı (11 Kasım 1997). Milliyet, Erişim: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Dinarsu/